Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 5 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Cercetări Numismatice, nr. XXVII, 2021  
Câteva monede romane aflate în colecția Parohiei Brădet din Județul Argeș / Several Roman Coins Preserved in the Collection of Brădet Parish from Argeș County, pag.175-178
2
  • Cercetări Numismatice, nr. XXVII, 2021  
O „salbă cu monede vechi” din inventarul unei biserici demolate – o fereastră spre Bucureștiul primei jumătăți a veacului al XIX-lea / A "Necklace with Antique Coins" From the Inventory of a Demolished Church – A Window to the Bucharest of the First Half of the 19th Century, pag.179-210
3
  • Cercetări Numismatice, nr. XXVII, 2021  
A Medal Series with the Depiction of the Greek Revolution From the Collections of the National History Museum of Romania / O serie medalistică cu reprezentarea Revoluției grecești din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României, pag.211-220
4
  • Cercetări Numismatice, nr. XXVII, 2021  
Un lot de monede de aur achiziționat recent de Muzeul Olteniei / A Batch of Gold Coins Recently Bought by the Museum of Oltenia, pag.221-237
5
  • Cercetări Numismatice, nr. XXVII, 2021  
O corespondență numismatică în vreme de război: Friedrich Stefan și Vladimir Clain-Stefanelli / A Numismatic Correspondence in Time of War: Friedrich Stefan and Vladimir Clain-Stefanelli, pag.239-260
S-au listat 5 articole corespunzătoare