Fișă de volum.

Image Alt

Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019

ISSN:0256-0844
Anul:2019
Referință:XXV, anul 2019
Descarcă fișierul:


Urmează 19 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 Pagina de gardă / Front page, pag.3-4
2 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 Cuprins / Content, pag.5-7
3 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 Lista abrevierilor / Abbreviations, pag.9-10
4 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 Monede de tip Toc-Chereluș descoperite la Pecica (jud. Arad) / Toc-Chereluș Type Coins Found at Pecica (Arad County), pag.13-27
5 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 Noi contribuții privind contramarcarea monedelor elenistice în orașele vest-pontice dobrogene / New Contributions Regarding the Countermarking of the Hellenistic Coins in the West-Pontic Cities from Dobrudja, pag.29-51
6 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 Greek Countermarked Coins from Dobruja from the 1st-3rd century AD / Monede contramarcate grecești din Dobrogea din secolele I-III p.Chr., pag.53-85
7 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 Din nou despre încrucișarea de ștanțe folosită în monetăria răsăriteană din timpul împăratului Septimius Severus / Once Again about the Crossing of the Dies Used in the Western Coin Mint During the Time of Emperor Septimius Severus, pag.87-91
8 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 Emisiuni monetare de argint bătute de Nogai la Akça Kerman / Silver Monetary Issues Struck by Nogai at Akça Kerman, pag.95-100
9 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 Copacii, ramurile și frunzele. Clasificarea emisiunilor monetare moldovenești din vremea lui Petru I (cca. 1375-1392) / The Trees, the Branches and the Leaves. The Classification of the Monetary Issues from the Reign of Petru I (around 1375-1392), pag.101-155
10 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 Pagini din istoria cooperativelor forestiere. Jetoanele cooperativei forestiere „Albina” Tarcău / Seiten aus der Geschichte der Forstgenossenschaften. Wertmarken der Forstgenossenschaft „Albina” Tarcău, pag.159-168
11 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 25 bani 1982 – O consecință numismatică a celei de-a doua crize a petrolului și a crizei datoriei externe / 25 bani 1982 – A Numismatic Consequence of the Second Oil Crisis and of the External Debt Crisis, pag.169-173
12 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 Jetoane românești inedite ori mai puțin cunoscute (IX) / Unbekannte und weniger bekannte rumänische Wertmarken (IX), pag.175-199
13 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 Alexandru Marghiloman, fiu al orașului Buzău, omagiat la centenarul Unirii Basarabiei cu România inclusiv prin medalistică / Alexandru Marghiloman, Sohn der Stadt Buzău, geehrt zur Hundertjahrfeier der Vereinigung von Bessarabien mit Rumänien, einschliesslich mit Medaillen, pag.203-212
14 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 Analiza tipologică a sigiliilor emise de Constantin al X-lea Ducas / Typological Analysis of the Seals Issued by Constantine X Doukas, pag.215-226
15 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 Pagini din istoria familiei Amira / Pages de l’histoire de la famille Amira, pag.227-251
16 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 Înrudirea Nacu–Sipsom–Vermeulen prin trei profesori ai Facultății de Drept din București. Pagini din scrisori / La parenté Nacu–Sipsom–Vermeulen par trois professeurs de la Faculté de Droit de Bucarest. Pages de lettres, pag.253-315
17 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 Două monede de aur dintr-o colecție privată craioveană / Two gold coins from a private collection from Craiova, pag.319-324
18 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 Monede antice din colecția Bibliotecii Sfântului Sinod (secolele II î. Hr. – IV d. Hr.) / Ancient Coins from the collection of the Holy Synode Library (2nd century BC - 4th century AD), pag.325-335
19 Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019 Piese numismatice nou intrate în colecția Muzeului Național de Istorie a României (II) / Some of the most recent numismatic objects which entered the collection of the National History Museum of Romania (II), pag.339-351
S-au listat 19 articole corespunzătoare