Fișă de volum.

Image Alt

Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012

ISSN:0256-0844
Anul:2012
Referință:XVIII, anul 2012
Editura:Publicat de: Muzeul Național de Istorie a României
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 15 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012 Pagina de gardă / Front Page, pag.1-4
2 Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012 Cuprins / Content, pag.5-7
3 Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012 Lista abrevierilor / Abbreviations, pag.9-11
4 Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012 Noi date numismatice privind istoria Dinogeției Romane și Bizantine / New numismatic data regarding the history of Roman and Byzantine Dinogetia, pag.15-23
5 Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012 Untagling Ariadne’s Thread – Contributions to the „Archeology” of the Romanian Medieval Numismatics. Part I – The Early Stage of Wallachian Coinage – From Vladislav I to Mircea the Elder (cca. 1362-1418), pag.27-76
6 Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012 Monede moldovenești din Colecția Alessandrescu păstrate la Cabinetul Numismatic al Muzeului Național de Istorie a României (II) / Moldavian Coins from the Alessandrescu Collection Kept at the Coin Room of the National History Museum of Romania (II), pag.77-120
7 Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012 A Mid Fifteenth Century Hoard of Dinars Found Near Rotbav, Brașov County / Un tezaur de dinari de la mijlocul secolului al XV-lea descoperit în apropierea localității Rotbav, județul Brașov, pag.121-138
8 Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012 Un tezaur monetar descoperit în pădurea din apropierea localității Videle, județul Teleorman / A Coin Hoard Found in the Forest Situated Near Videle, Teleorman County, pag.139-146
9 Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012 Circulația monetară în regiunea polarizată economic împrejurul orașului Câmpulung, în secolul al XVI-lea, în lumina cercetării numismatice a Tezaurului de la Vulturești / Monetary Circulation in the Economic Region Around the Town of Câmpulung, during the Sixteenth Century, in the Light of the Numismatic Research of the Vulturești Hoard, pag.147-172
10 Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012 Jetoanele concernului „Friedrich Czell & Söhne” / Die Wertmarken des Konzerns Friedrich Czell & Söhne, pag.175-186
11 Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012 O inedită probă monetară românească din anul 1937 și cronica celor patru emisiuni monetare din nichel pur / Eine Unbekannte Rumänische Münzprobe aus dem Jahre 1937 und die Chronik der Vier Munzausgaben aus Reinem Nickel, pag.187-224
12 Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012 Câteva date despre familiile Grozovici și Pilidi, înrudite cu colecționarul Inginer Constantin C. Orghidan – Schițe Genealogice, pag.227-262
13 Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012 Descoperiri monetare antice și bizantine din România (IV) / Ancient and Byzantine Coin finds from Romania (IV), pag.293-322
14 Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012 Noi descoperiri monetare intrate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României (II) / New Monetary Finds Recently Added to the Collections of the National History Museum of Romania (II), pag.323-348
15 Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012 Cercetări Numismatice / Style Sheet, pag.349-350
S-au listat 15 articole corespunzătoare