Fișă de volum.

Image Alt

Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, 2006-2007, seria 2006-2007

ISSN:0256-0844
Anul:2006-2007
Referință:XII-XIII, anul 2006-2007, seria 2006-2007
Descarcă fișierul:


Urmează 41 de articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Pagina de gardă / Front Page, pag.3-4
2 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Cuprins/ Content, pag.5-9
3 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Lista abrevierilor, pag.11-12
4 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Descoperiri de semne monetare, monede grecești autonome și macedonene în Tomis, apărute în urma săpăturilor arheologice / Greek Autonomous and Macedonian Coins Found in Archaeological Diggings in Tomis, pag.13-26
5 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Monede de bronz pe care este reprezentat portretul regelui scit Ateas, bătute la Dioysopolis / Bronze Coins with the Representation of the Scythian King Ateas, pag.27-37
6 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Staterul de aur de la Iclod / Le statère d’or trouvé à Iclod, pag.39-42
7 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Monede autonome grecești de tip „scitic” descoperite în Dobrogea / Autonomous Greek and „Scythian” Coins Found in Dobroudja, pag.43-46
8 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Despre o monedă de tip „scitic” aparținând lui Kanites / About a „Scythian” Coin Issued by Kanites, pag.47-50
9 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 An alliance coin of Dionysopolis with Callatis and Tomi?, pag.51-53
10 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 A Stater of King Pharzoius Found in South-Eastern Region of Romania, pag.55-58
11 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Monede de bronz inedite de la Callatis din secolele I a.Chr. – I p.Chr. / Monnaies de bronze inédites du Ier siècle av. J.-C. et du Ier siècle ap. J.-C., pag.59-73
12 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 O nouă descoperire monetară de tip geto-dacic în Dobrogea / A New Geto-Dacian Coin Found in Dobroudja, pag.75-77
13 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Noi descoperiri monetare în termele de la Potaissa / New Monetary Finds from the Potaissa Baths, pag.79-87
14 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Beiträge zum spätrömischen byzantinischen Goldmünzverkehr dem 4. Und 8. Jahrhundert in Siebenbürgen, pag.89-95
15 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Early Byzantine Capidava: the Numismatic Evidence, pag.97-122
16 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Imperiul Bizantin în Grecia medievală timpurie (materialul numismatic în context balcanic) / Byzantium in Dark Age Greece (the Numismatic Evidence in its Balkan Context), pag.123-144
17 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 O monedă a împăratului Nikifor I Genikos provenită de la Hotnica, în împrejurimile orașului Veliko Tîrnovo / A Coin of Emperor Nicephorus I from the Region of Veliko Turnovo, pag.145-146
18 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Două descoperiri de monede de aur bizantine din secolul al X-lea, din districtul Razgrad, Bulgaria / Two Byzantine Gold Coins from the 10th c. Found in the Region of Razgrad, pag.147-154
19 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Palaeologan Half-Stavrata: the Case of Manuel II Palaeologus (1391-1425), pag.155-208
20 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Unele remarci cu privire la exploatarea și comercializarea sării în Transilvania, în secolele XI-XIII, pe baza documentelor de epocă / Some Remarks Concerning the Exploitation and Trading of Salt in Transylvania During the 11th and 13th centuries, pag.209-228
21 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 A Small Hoard of Venetian Grossi from Jordan, pag.229-236
22 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Circulația monedelor muntene și moldovenești în Bulgaria (secolele XIV-XV) / The Presence of Wallachian and Moldavian Coins in Bulgaria, pag.237-247
23 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Il contesto istituzionale della dominazione e l’amministrazione dei Gattilusio a Mitilene (1355-1462), pag.249-269
24 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 A Presumably Lost Coin and a Fictitious Page from the History of Moldavian Coinage at the End of 14th Century: Some remarks About the So-Calles Issues of „Juga Vodă I” alias George Koriatović, pag.271-279
25 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Monetary Reforms and the Circulation of the Local Coinage in 15th-17th Centuries Moldavia: Some Remarks About a Coin of Peter I (cca. 1375-1391) Found in a Mid-17th Century hoard from Iassy, pag.281-291
26 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Seigniorage, Barred Culling and Wisdom of „al-marco” Coinage, pag.293-310
27 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 O serie monetară necunoscută a Țării Românești din secolul al XV-lea atribuită voievodului Vladislav II / An Unknown Wallachian Monetary Series Issued During the 15th Century, Attributed to the Voivode Vladislav II (1447-1448; 1448-1456), pag.311-319
28 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 O abordare grafică a studiului monedelor lui Ștefan III cel Mare (Partea I) / A Graphic Approach to the Study of the Coins Issued by Stephen III („the Great”) (First Part), pag.321-367
29 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Un aspro colmante una lacuna nella monetazione dell’emporio genovede del Mar Nero, pag.369-374
30 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Monede moldovenești din colecția Corneliu Secășeanu / Monnaies moldaves de la Collection „Corneliu Secășeanu”, pag.375-422
31 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Folosirea obiectelor din metal prețios ca mijloace alternative de plată în Țările Române (secolele XVI-XVII) - Plăți mixte și zăloage / Objects in Precious Metal as Alternative Payment Means in the Romanian Principalities During the 16th-17th Centuries: Mixed Payment and Pledges, pag.423-434
32 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Talerul „leu” al lui Gheorghe Duca / Gheorghe Duca’s „Lion” Thaler, pag.435-443
33 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Dima Chiurciubașa, un cămătar din a doua jumătate a secolului al XVII-lea și nobila sa înrudire / Dima Chiurciubașa, a Moneylender From the Second Half of the 17th c. and His Noble Kingship, pag.445-450
34 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Câteva exemplare numismatice de excepție , intrate recent în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Some Outstanding Numismatic Specimens Recently Bought by the National History Museum of Romania, pag.451-463
35 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Istoria numismaticii în Slovacia / The History of Slovakian Numismatics, pag.465-477
36 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Câteva însemnări privind viața și activitatea bijuteriului și gravorului Theodor Radivon / Some remarks regarding the life and the works of the goldsmith and engraver Theodor Radivon., pag.479-492
37 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Ștanțe de medalii și monede, jetoane, miniaturi și falsuri monetare din colecția Muzeului Național de Istorie a României / Dies of Medals and Coins, Tokens, Miniatures and Coin Forgeries From the Collection of the National History Museum of Romania, pag.493-518
38 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Byzantine Seals Containing Place Names, from Dr. Vasil Haralanov Collection, pag.519-525
39 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 Contribuții la heraldica orașului Craiova. Proiectul nerealizat în 1864 / Contribution à l’héraldique de la ville de Craiova. Le projet non-réalise de 1864, pag.527-534
40 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 O genealogie inedită a familiei Cantacuzino și herburi cantacuzine / Une généalogie de la famille Cantacuzène et des armoires Cantacuzène, pag.535-565
41 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007 O piesă de excepție din Muzeul Național de Istorie. Sigiliu cu stema familiei Cantacuzino / A Remarkable Item in the Collection of the National History Museum of Romania. A seal with the Coat of Arms of the Cantacuzino Family, pag.567-568
S-au listat 41 de articole corespunzătoare