Fișă de volum.

Image Alt

Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, 2003-2005, seria 2003-2005

ISSN:0256-0844
Anul:2003-2005
Referință:IX-XI, anul 2003-2005, seria 2003-2005
Descarcă fișierul:


Urmează 34 de articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Pagina de gardă / Front Page, pag.3-4
2 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Cuprins / Content, pag.5-8
3 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Monede callatiene din perioada autonomiei descoperite în Dobrogea / Autonomous Callatian Coins found in Dobroudja, pag.9-11
4 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Noi precizări privind descoperirile monetare rezultate în urma săpăturilor arheologice de la „parcul catedralei-Constanța”, din anii 1971-1974 / Some Considerations about the Coin Finds from the Archeological Excavations from „Parcul Catedralei-Constantza”, during the Years 1971-1974, pag.13-17
5 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Monede autonome grecești și macedonene descoperite în așezarea greco-autohtonă de la Adâncata-Floriile (Com. Aliman, jud. Constanța) / Autonomous Greek and Macedonian Coins Found in the Greco-Autochthonous Settlement from Adâncata-Floriile (comm. Aliman, Constantza County), pag.19-24
6 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Un depozit de monede autonome histriene descoperit la Călan, jud. Hunedoara / A Small Hoard of Histrian Autonomous Coins Faund at Călan, Hunedoara County, pag.25-36
7 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Câteva considerații privind prezența monedei în Dacia nord-dunăreană / Quelques remarques sur la présence de la monnaie sur le territoire de la Dacie nord-danubienne, pag.37-98
8 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Comerț fără monedă și monedă fără comerț în Dacia preromană / Trade Without Coins and Coins Without Trade in Pre-Roman Dacia, pag.99-103
9 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Un denar roman republican turnat, descoperit în vecinătatea orașului Isperih, Bulgaria de nord-est / A Cast Roman Republican Denar Found in the Area of the Town Isperih, North-Eastern Bulgaria, pag.105-107
10 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Sixth-to-seventh century coin circulation in Dobrudja, pag.109-166
11 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Evoluția circulației monetare în Šumenul medieval și regiunea învecinată în perioada 971-1204 / Some Developments in the Monetary Circulation in Medieval Šumen and its Hinterland (971-1204), pag.167-181
12 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Deux trésors des XIIe-XIIIe siecles trouves au nord de la Dobroudja, pag.183-191
13 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Le monete nella tomba di San Francesco di Assisi / The coins found in the tomb of Saint Francisc of Assisi, pag.193-198
14 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Contribution to the Study of the Alloy Standards of the Hungarian Gold Coins Struck during Angevin Period, pag.199-208
15 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Un follaro inedito attribuibile a Caffa, pag.209-213
16 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Ducați munteni descoperiți la mânăstirea Cocoș, județul Tulcea / Ducats valaques découverts à la Monastère Cocoș, dép. de Tulcea, pag.215-223
17 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Tezaurul de groși moldovenești de secol XIV descoperit la Mărmureni, com. Oniceni, jud. Neamț / Le trésor des gros moldaves du XIVe siècle découvert à Mărmureni, comm. d’Oniceni, dép. de Neamț, pag.225-286
18 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Der Ungarische Goldgulden – Die bedeutende Währung Mitteleuropas im Spätmittelalter / Cea mai reprezentativă monedă forte a Europei Centrale din Evul mediu târziu: Ducatul de aur maghiar, pag.287-298
19 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Emisiunile monetare bătute pe teritoriul Moldovei în vremea lui Ștefan cel Mare (1457-1504) – O analiză critică / Coinage in the Moldavian Territory during Stephan’s the Great Reign (1457-1504) – A Critical Approach, pag.299-388
20 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Spre o abordare cât mai obiectivă în cercetarea numismatică prin analize compoziționale folosind metode nucleare / Toward a More Objectif Approach in Numismatics Research Using Compositional Analyses Based on Nuclear Methods, pag.389-404
21 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Nobilime, pământ, bani și funcții în secolele XVI-XVIII: Cazul familiei Romanescu / Aristocracy, Land, Money and Offices During the 16th-18th Centuries – The Case of the Romanescu Family, pag.405-412
22 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Tezaurul de la Dridu-Snagov, jud. Ialomița și unele aspecte ale circulației monetare în Țara Românească în secolul al XVII-lea / The Dridu-Snagov Hoard, Ialomița County and Some Aspects of the Monetary Circulation in Wallachia during the 17th Century, pag.413-437
23 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Un tezaur monetar descoperit în zona orașului Galați / A Coin Hoard Found Nearby the Town of Galatz, pag.439-454
24 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Monedele aflate în circulație în Țara Românească în prima jumătate a secolului al XVIII-lea - Putere de achiziție și cursuri de schimb / Coins Used on the Wallachian Monetary Market during the First Half of the 18th Century - Purchaising Value and Exchange Rates, pag.455-468
25 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Tezaurul de monede otomane din secolul al XVIII-lea descoperit la Tamași, jud. Ilfov / Le trésor de monnaies ottomanes du XVIIIe siècle découvert à Tamași, dép. d’Ilfov, pag.469-472
26 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Documentația grafică a pregătirii biletelor de tezaur și a bancnotelor pentru reforma monetară din România în anul 1952 / Preparations of Treasury and Bank Notes for the Monetary Reform in Romania in 1952, pag.473-513
27 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Bancnotele euro și unele dintre contrafacerile lor / The Euros Bank Notes and Some of Their Most Frequent Forgeries, pag.515-517
28 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Noile emisiuni monetare românești metalice și de hârtie. Leul nou – 2005 / The New Romanian Paper and Metalic Coins. The New Leu – 2005, pag.519-525
29 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Contribuții sigilografice la istoria eparhiei Vidinului în secolul al XI-lea / Sphragistic Contributions to the History of the Diocese of Vidin during the 11th Century, pag.527-535
30 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Sigilii ale familiei Văcărescu – Întâmplări din societatea munteană la sfârșitul veacului al XVIII-lea / Sceaux de la famille Vacaresco – Mésaventures de la société valaque à la fin du XVIIIe – siècle, pag.537-554
31 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Un sigiliu și un destin – Alexandru Suțu Voievod / Un sceau et un destin, Alexandre Soutzou Voïevode, pag.555-578
32 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Un exagion imperial bizantin timpuriu de la Odessos / an Early Byzantine Imperial Weight from Odessos, pag.579-583
33 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Medalii dedicate regelui Suediei Carol al-XII-lea păstrate la Muzeul Național de Istorie a României / Médailles dédiées au Roi suédois Charles XII dans la Collection du Musée National de Histoire, pag.585-614
34 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005 Observații pe marginea unui studiu privind decorațiile României moderne / Observations sur une étude concernant les ordres de la Roumanie moderne, pag.615-627
S-au listat 34 de articole corespunzătoare