Fișă de volum.

Image Alt

Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010

ISSN:0256-0844
Anul:2010
Referință:XVI, anul 2010
Descarcă fișierul:


Urmează 19 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 Pagina de gardă / Front Page, pag.1-4
2 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 Cuprins / Content, pag.5-7
3 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 Lista abrevierilor / Abbreviations, pag.9-10
4 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 In memoriam Constanța Știrbu (1933-2013), pag.13-17
5 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 Unele observații privind prezența denarului roman republican în Dobrogea în lumina unor descoperiri recente / Remarks regarding the presence of Roman Republican Denarii in Dobrudja in the light of some recent finds, pag.21-41
6 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 Un lot nou din tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Muncelul de Sus, Com. Mogoșești-Siret, Jud. Iași / A new batch of the Roman imperial denarii from the Muncelul de Sus hoard, Comm. Mogoșești-Siret, County. Iași, pag.43-48
7 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 Aspecte ale tezaurizării monedei bizantine în Balcani (sec. VI-VII) / Aspect concerning the hoarding of Byzantine coin in Balkans (6th-7th century), pag.49-134
8 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 Monede moldovenești din colecția Alessandrescu păstrate la Cabinetul Numismatic al Muzeului Național de Istorie / Medieval coins from the Alessandrescu Collection kept at the Coin Room of the National History Museum, pag.137-188
9 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 Tezaurul monetar descoperit la Cluj-Mănăștur. Observații asupra tipologiei denarilor Reginei Maria (1382-1395) / Observations concerning the typology of Queen Mary’s Denars (1382-1395). The monetary hoard found at Cluj-Mănăștur, pag.189-234
10 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 Noi descoperiri de monede moldovenești în regiunea de nord-est a Mării Negre / New finds of Moldavian Coins in the North-East region of the Black Sea, pag.235-249
11 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 Un gros descoperit în așezarea medievală de la Crețuleasca (com. Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov) / A groat found in the medieval settlement of Crețuleasca (Ștefăneștii de Jos comm., Ilfov county), pag.251-253
12 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 Studii privind nașterea numismaticii românești - contribuțiile maghiare, austriece, germane și rusești la progresul cercetătorilor privind monetăria Țării Românești din vremea domniei lui Mircea cel Bătrân, Mihail I și Dan al II-lea / Studies concerning the begining of the Romanian Medieval numismatics - Hungarian, German and Russian contributions to the development of the research concerning the Wallachian coinge during the reigns of Mircea the Elder, Michael I and Dan II, pag.255-312
13 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 Un jeton de băcănie și începuturile industriei de hârtie din România / Eine Lebensmittelgeschäft Wertmarke und die Anfänge der Papierindustrie in Rumänien, pag.313-318
14 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 O medalie-premiu necunoscută a arhitectului Ion Mincu / An unknown medal awarded to the architect Ion Mincu, pag.321-324
15 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 Câteva decorații străine acordate unui român care și-a slujit țara. Discuții în jurul lor / Quelques décorations étrangères accordées à un Roumain au service de son pays. Discussions autour d‘eux, pag.325-341
16 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 Sigiliile imperiale romano-bizantine și bizantine descoperite pe teritoriul Dobrogei / Late Roman and Byzantine imperial seals found in Dobrudja, pag.345-392
17 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 Genealogie și istorie socială. Familii nobiliare descendente din neamul Káta în comitatul medieval Ugocea Genealogy and social history. The noble families descending from Káta kindred in the medieval Ugocea County, pag.393-411
18 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 Descoperiri monetare antice din România, Republica Moldova și din zona Balcanilor / Ancient coin finds from Romania, Republic of Moldavia and the Balkans area, pag.415-430
19 Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010 Cercetări Numismatice / Style Sheet, pag.431-432
S-au listat 19 articole corespunzătoare