Fișă de volum.

Image Alt

Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002

ISSN:0256-0844
Anul:2002
Referință:VIII, anul 2002
Descarcă fișierul:


Urmează 49 de articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Pagina de gardă / Front Page, pag.2-5
2 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Cuprins / Contents - Sommaire - Inhalt, pag.6-8
3 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Octavian Iliescu - 65 de ani de activitate științifică / Octavian Iliescu - 65 Years of Scientific Works, pag.9-16
4 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Monede cu roată descoperite la Histria, (com Istria, jud. Constanța) / Coins with Wheel Found at Histria (Istria comm., Constantza County), pag.17-27
5 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Tezaurul monetar de la Goștila (secolul al III-lea . Chr.) / Le trésor de Goștila (IIIe siècle av. J.-C.), pag.29-38
6 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Monede dintr-o colecție particulară din Babadag / Some Coins from a Private Collection from Babadag, pag.39-57
7 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 O monedă dacică descoperită în localitatea Dosul Napului (jud. Cluj) / Une monnaie trouvée à Dosul Napului, dép. de Cluj, pag.59-61
8 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Monede dacice din colecția Muzeului Județean de Istorie Prahova / Geto-Dacian Coins from the Collection of the Prahova County History and Archeology Museum, pag.63-67
9 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Monede dionysopolitane din Colecția Vasile Canarache / Coins Struck at Dionysopolis (Moesia Inferior) from the Vasile Canarache Collection, pag.69-72
10 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Ași republicani romani și italici din colecția Brukenthal – Sibiu / Roman Republican and Italic Asses from the Brukenthal Collection, pag.73-80
11 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Noi descoperiri de monede romane și bizantine de la Dinogeția și Salsovia / New Roman and Byzantine Coin Finds from Dinogetia and Salsovia, pag.81-85
12 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Monede antice de la Turda (com. Mihai Bravu, jud. Tulcea) / Monnaies anciennes de Turda (comm. Mihai Bravu, dép. de Tulcea), pag.87-94
13 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Vie et survie des monnaies du Bas-Empire, pag.95-106
14 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Multipli de argint romani târzii din colecția ing. Constantin C. Orghidan / Some Late Roman Silver Multiples from the Eng. Constantin C. Orghidan Collection, pag.107-109
15 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Tezaurul de monede romane târzii de bronz descoperit la Basarabi, jud. Dolj / The Late Roman Bronze Hoard from Basarabi, Dolj County, pag.111-116
16 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Un tezaur roman târziu de bronz, descoperit la Târgu-Jiu / A Late Roman Bronze Hoard from Tg. Jiu, pag.117-120
17 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 La răscruce de vremuri – Tranziția de la Antichitate la Evul Mediu timpuriu din zona Porților de Fier ale Dunării / At the Turning Point of the Ages – From the Late Antiquity to the Early Middle Ages in the Danube Iron Gates Area – A Numismatic Approach, pag.121-172
18 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 O monedă de la împăratul Bizanțului Nichifor I descoperită la Șirna, jud. Prahova și importanța ei pentru datarea primei faze a culturii „Dridu” / A coin from the Byzantine Emperor Nicephorus I Found at Șirna, Prahova County and its Importance for the Dating of the First Phase of the „Dridu” Culture, pag.173-175
19 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 L’évolution du système monétaire de Serbie / Novčani sistem Srbije, pag.177-188
20 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Monede moldovenești rare din secolele XIV-XV / Monnaies moldaves rares des XIVe-Xve siècles, pag.189-195
21 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Monede moldovenești descoperite la Suceava (I) / Monnaies moldaves découvertes à Suceava (I), pag.197-209
22 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Monede medievale moldovenești dintr-o colecție particulară / Mittelalterliche moldauische Münzen aus einer Privatsammlung, pag.211-212
23 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Un tezaur de monedă măruntă descoperit la Curtea Domnească din Suceava / A Hoard from the 15th Century Found at the Princely Court in Suceava, pag.213-221
24 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 „Zlotul românesc” sau „moldovenesc” – o monedă de calcul de tradiție bizantino-balcanică din Moldova secolelor XV-XVI / The „Wallachian Zlot” or the „Moldavian Zlot” – An Account Coin of Byzantine-Balkan Tradition from 15th-16th Centuries Moldavia, pag.223-246
25 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Un nou taler moldovenesc emis în anul 1562 de către Despot Vodă – A New Moldavian Thaler Struck in 1562 by Despot Vodă, pag.247-251
26 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Notă preliminară asupra unui tezaur de monede de aur din secolul al XVI-lea descoperit la Oradea / Note préliminaire sur un trésor des monnaies d’or du XVIe siècle découvert à Oradea (dép. de Bihor), pag.253-262
27 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Trăsăturile distinctive ale monetăriei Transilvaniei / Die Unterscheidende Merkmale der siebenbürgischen Münze, pag.263-272
28 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Circulația monedelor de argint cu valoare ridicată emise de către Statele, orașele și autoritățile ecleziastice germane în Țările Române în secolele XVI-XVII / La circulation des monnaies en argent à haute valeur des Etats, des villes et des autorités ecclésiastiques allemands sur le territoire roumain aux XVIe et XVIIe siècles, pag.273-308
29 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Descoperiri monetare la Curtea Domnească din Târgoviște / Découvertes monétaires dans la zone de la Cour Princière de Târgoviște, pag.309-322
30 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 O monedă italiană de aur foarte rară descoperită la Călugăreni, județul Giurgiu / Une monnaie italienne en or très rare découvert a Călugăreni, dép. de Giurgiu, pag.323-333
31 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Circulația dinarului unguresc în secolul al XVII-lea în Țara Românească (Tezaurul de la Târgoviște, jud. Dâmbovița) / The Circulation of the Hungarian Denier in the XVIIth Century in Wallachia (the Hoard from Târgoviște, Dâmbovița County), pag.335-346
32 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Un impozit rusesc neobișnuit din vremea țarului Petru cel Mare oglindit în numismatică / An Unusual Russian Tax from the Time of Peter the Great Reflected in Numismatics, pag.347-350
33 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Două tezaure monetare din secolul al XVIII-lea descoperite la Roșu, jud. Ilfov și Băiculești, jud. Argeș / Deux trésors monétaires des XVIIIe-XIXe siècles découverts à Roșu, dép. de Ilfov et à Băiculești, dép. de Argeș, pag.351-360
34 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Aspecte ale evoluției mijloacelor de plată în România (1918-1940) / Some Remarks on the Evolution of the Legal Tenders in Romania (1918-1940), pag.361-377
35 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Mărci poștale, proiecte de monede și probe de bancnote din perioada Statului național-legionar (septembrie 1940-ianuarie 1941) / Romanian Stamps and Unknown Projects of Coins and Samples of Banknotes from the Period of the National-Legionary State (September 1940 - January 1941), pag.379-399
36 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 O emisiune de bilete de croazieră „NAVROM” mai puțin cunoscută / Une émission de billets de croisière „NAVROM” peu connue, pag.401-408
37 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 O premieră numismatică europeană – Introducerea bancnotelor de polimer în România / An Innovation in the European Numismatics – The Introduction of the Plastic Banknotes in Romania, pag.409-413
38 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Proiecte de monede și medalii emise de Banca Națională a României în anii 1997-1999 / Design of Coins and Medals Issued by the National Bank of Romania during the Years 1997-1999, pag.415-432
39 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Portrete monetare și efigii imperiale – cameea Orghidan / Portraits monétaires et effigies impériales: le Camée Orghidan, pag.433-459
40 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Observații asupra unui inel medieval de bronz descoperit la Târgșoru Vechi, jud. Prahova / Observations sur une bague sigillaire en bronze découverte à Târgșoru Vechi, dép. de Prahova, pag.461-466
41 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Sigiliul patriarhului de Constantinopol Gavriil al IV-lea, descoperit la Suceava / Le sceau du Gavril IV, Patriarche de Constantinople, découvert à Suceava, pag.467-471
42 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 O diplomă de înnobilare - Noi date despre familia Prunkul / Un diplôme d’ennoblissement – nouvelles données sur la famille Prunkul, pag.473-486
43 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Heraldica orașului și județului Bălți / La héraldique de la ville et du département de Baltzi, pag.487-494
44 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 O stemă inedită a familiei Canano (privire tehnică asupra uzanțelor heraldice de altădată) / Les armoires inédites de la famille des Canano (regard «technique» sur les usages héraldiques d’autrefois), pag.495-503
45 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 O curiozitate heraldică și un abuz: stema lui Nicolae Titulescu / Une curiosité héraldique et un abus: les armoires de Nicolae Titulesco, pag.505-509
46 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 O eroare medalistică a lui Tony Szimaï / A Medallic Error of Tony Szirmaï, pag.511-513
47 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Placheta participării României la încoronarea regelui George al V-lea al Marii Britanii / The Plaquette of the Participation of Roumania at the Coronation of King George V of Great Britain, pag.515-517
48 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Date cu privire la noul sistem de decorații al României / Remarks on the New Award System of Romania, pag.519-532
49 Cercetări Numismatice: CN, VIII, 2002 Lista abrevierilor / Abbreviations, pag.533-534
S-au listat 49 de articole corespunzătoare