Fișă de volum.

Image Alt

Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996

ISSN:0256-0844
Anul:1996
Referință:VII, anul 1996
Descarcă fișierul:


Urmează 48 de articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Pagina de gardă / Front Page, pag.2-4
2 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Lista abrevierilor (List of Abbreviations), pag.5-6
3 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Cum arătau banii primitivi. Tezaurul de la Perșinari / Sous quelles formes se présentait l’argent primitif. Le trésor de Perșinari, pag.7-14
4 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Date noi privind tezaurul de monede histriene descoperit la Fedești (jud. Vaslui) / Nouvelles données sur le trésor de monnaies istriennes de Fedești, pag.15-18
5 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Observații privind monedele de tip Larissa-Apollo Amphipolis descoperite în Dacia / À propos des monnaies du type „Larissa-Apollo Amphipolis” découvertes en Dacie, pag.19-22
6 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Un tezaur de tetradrahme ale cetății Thasos și ale provinciei Macedonia Prima descoperit la Silistra / Un trésor des tétradrachmes de la Cité de Thasos et de la Province Macédoine Première, découvert à Silistra, pag.23-26
7 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Date noi privind pătrunderea monedelor thasiene în Cîmpia Română / Nouvelles données sur la pénétration des monnaies thasiennes dans la Plaine Roumaine, pag.27-31
8 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 O monedă de la Philippus al II-lea emisă la Deultum (247-249) descoperită în săpăturile arheologice de la Șirna (jud. Prahova) / A Coin From Philippus II Struck at Deultum (247-249) Discovered in the Archaeological Excavation at Sirna, Prahova County, pag.33-33
9 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Alte monede grecești și romane republicane din tezaurul descoperit la Zimnicea, jud. Teleorman / Other Greek and Roman Republican Coins From the Hoard Discovered at Zimicea, Teleorman County, pag.35-38
10 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Câteva monede grecești și romane descoperite la Dinogeția (Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea) / Some Greek and Roman Coins Discovered at Dinogetia (Garvăn, Jijila Commune, Tulcea County), pag.39-40
11 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Un medalion roman dedicat lui Divus Pertinax / Un médaillon romain de Divus Pertinax, pag.41-46
12 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Denari romani imperiali din tezaurul găsit la Desa, jud. Dolj / Roman Imperial Denarii from the Hoard Found at Desa, Dolj County, pag.47-48
13 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Analyses atomiques et nucléaires des monnaies romaines en or frappées entre 253-364, pag.49-74
14 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Considerații statistice asupra utilizării unor simboluri și teme monetare în Imperiul Roman târziu / Statistic Remarks on the Use of Some Symbols and Representation on the Coinage of the Late Roman Empire (294-364), pag.75-84
15 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Observații asupra circulației monetare de la Durostorum în timpul lui Anastasius I / Observations sur la circulation monétaire de Durostorum, pendant le règne d’Anastase I, pag.85-90
16 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Monede grecești, romane și bizantine timpurii din colecția Ioan Georgescu, Tulcea / Greek, Roman and early Byzantine coins from the Ioan Georgescu collection, Tulcea., pag.91-95
17 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Monnaies byzantines des VIIe-Xe siècles découvertes à Silistra dans la collection de l'académicien Pericle Papahagi conservées au Cabinet des médailles du Musée National d'Histoire de Roumanie, pag.97-127
18 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Die Kupferstück von Bela III - Kriegsprägung oder ein Ausrihtungsversuch auf Byzantinisches Wahrungssystem? / Moneda de bronz a lui Bella al III-lea – emisiune de război sau încercare de aliniere la sistemul monetar bizantin, pag.129-136
19 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Considerații de ordin economic și politic privind începutul pătrunderii monedelor vest-europene în Transilvania / Economic and Politic Remarks on the Beginning of the Currency of the Western European Coins in Transylvania, pag.137-140
20 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Aspecte ale circulației dinarilor de Friesach în Transilvania în secolul al XIII-lea / Some Remarks Concerning the Circulation of the Friesachers Dinars in Transylvania during the 13th Century, pag.141-148
21 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Circulația monetară la Cetatea Severinului (secolele XIII-XVI) / The monetary circulation at Severin fortress during de 13th-16th centuries., pag.149-154
22 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 MOLDER-LANT - O legendă inedită pe monedele emise de Ștefan I - 1394-1399 / MOLDER-LANT – A New Legend on the Coins Issued by Stephen I Prince of Moldavia (1389-1399), pag.155-157
23 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 O monedă moldovenească la Enisala, jud. Tulcea / A Moldovian Coin from Enisala, Tulcea County, pag.159-159
24 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Monede medievale și moderne descoperite în localitatea Pleșești, județul Suceava / Medieval Coins Discovered at Pleșești – Suceava County, pag.161-167
25 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Monede rare descoperite la Piua Petrii, jud. Ialomița în campaniile arheologice din anii 1993 și 1994 / Coins Discovered at Piua Petrii during the Archaeological Excavations from 1993 and 1994, pag.169-172
26 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Contribuții la circulația monetară din Moldova în secolele XV-XVI pe baza tezaurului descoperit la Arsura (jud. Vaslui) / Contributions to the study of the monetary circulation in Moldovia in the 15th-16th centuries on the basis of coin hoard found at Arsura (Vaslui county)., pag.173-190
27 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Tezaurul de monede medievale descoperit în localitatea Gelu, jud. Timiș (sec. XV-XVI) / The medieval coin hoard found at Gelu, Timiș county (15th-16th c.)., pag.191-198
28 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Un tezaur otoman din secolul al XVII-lea descoperit la Nalbant, jud. Tulcea / An Ottoman Hoard from the 17th Century Discovered at Nalbant – Tulcea County, pag.199-208
29 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Două tezaure monetare otomane de la sfârșitul secolului al XVIII-lea descoperite în județul Dâmbovița / Deux trésors monétaires ottomans de la fin du XVIIIe siècle découverts dans le département de Dâmbovița, pag.209-211
30 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Noile monede și medalii ale Băncii Naționale a României / New Coins and Medals Issued by National Bank of Romania, pag.213-216
31 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Contribuții la cunoașterea unor medalii de secol XVIII-XIX / New Contributions to the Knowledge of Some 18th – 19th Centuries Medals, pag.217-222
32 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Medalii dedicate lui Grigore G. Tocilescu păstrate în colecția Muzeului Național / Medals Dedicated to Grigore G. Tocilescu, kept in the Collection of the National History Museum, pag.223-224
33 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 O medalie premiu acordată lui Ștefan Luchian / A Prize-Medal received by Ștefan Luchian, pag.225-226
34 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Despre medaliile și plachetele dedicate lui Anghel Saligny și lucrărilor sale / Medals and Plaques Dedicated to Anghel Saligny and His Works, pag.227-230
35 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 O interesantă eroare medalistică / An Interesting Medalistic Error, pag.231-231
36 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Inele sigilare descoperite la Piua Petri (Orașul de Floci) județul Ialomița / Signet Rings Discovered at Piua Petrii (Orașul de Floci), Ialomița County, pag.233-235
37 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Un inel sigilar descoperit la Lerești, jud. Argeș. Probleme de datare / A Signet-Ring Discovered at Lerești, Argeș County. Remarks on the Dating, pag.237-239
38 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Sigiliul lui Prokopius, patriarh de Constantinopol / Le sceau de Prokopios, Patriarche de Constantinople, pag.241-243
39 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Steme domnești și "Stihuri la Gherbul Țării" pe vechi tipărituri din Țara Românească și Moldova / Lines for the Coat of Arms of the Country on Old Wallachian and Moldavian Printings, pag.245-251
40 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Un falsificator francez de monede în Țara Românească la 1844 / Un faux monnayeur français en Valachie en 1844, pag.253-260
41 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Heraldica teritorială moldovenească în Imperiul Rus / The Territorial Moldavian Heraldry in the Russian Empire, pag.261-275
42 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 In memoriam Ștefan Capșa (1881-1951) / In Memoriam Ștefan Capșa (1879 – 1951), pag.277-279
43 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Ivo Lukanc, Dicletianus der römische Kaiser aus Dalmatien, Fondation Numismatica Antica, Cultura, Wetteren, 1991, 343 p., pag.281-281
44 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Monnaies byzantines du Musée Puig, Musée Numismatique Huseph Puig, Ville de Perpignan, 1991, 64 p., 9 figuri în text, 16 planșe, pag.282-283
45 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Cécile Morrisson, Monnaie et finances à Byzance: analyses, techniques, Variorum Collected Studies Series, Londra, 1994, XII + 337 p., 32 figuri, 13 planșe., pag.284-286
46 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Al VI-lea simpozion de studii genealogice. Iași, 10-13 mai 1995 / The 6th Syposium of Genealogic Studies - Jassy, Mai 1-13 1995, pag.287-287
47 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Al VII-lea Simpozion de Studii Genealogice. Iași, 9-12 mai 1996 / The 7th Symposium of Genealogic Studies – Jassy, May 9-12 1996, pag.288-289
48 Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996 Cuprins, pag.290-293
S-au listat 48 de articole corespunzătoare