Fișă de volum.

Image Alt

Cercetări Numismatice: CN, V, 1983

ISSN:0256-0844
Anul:1983
Referință:V, anul 1983
Descarcă fișierul:


Urmează 21 de articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Pagina de gardă / Front Page, pag.2-4
2 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Stadiul economiei monetare a societății geto-dacice în a doua jumătate a sec. al II-lea î.e.n. / La stade de l’économie monétaire dans la société géto-dace Durant la seconde moitié du IIème siècle av.n.e. / The level of the monetary economy of the Geto-Dacian society in the second half of the 2nd century B.C., pag.7-24
3 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Contribuții privitoare la colecția de monede „traiane” a lui Cezar Bolliac / Contributions relatives à la collection de monnaies ”trajanes” de Cezar Bolliac / Contributions concerning Cezar Bolliac`s coin collection form the emperor Trajan., pag.25-31
4 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Despre momentul îngropării tezaurului de la Suluc, jud. Tulcea / Sur la date de l’enfouissement de trésor de Suluc, dép. de Tulcea / Over the Bearing Moment of the Hoard from Suluc, Tulcea County, pag.33-38
5 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Noi descoperiri monetare în perimetrul davei getice de la Piscul Crăsani / Nouvelles découvertes monétaires dans l’aire de la ”dava” Gète de Piscul Crăsani / New monetary finds from the Getic fortress of Piscul Crăsani., pag.39-50
6 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Documente privind conținutul și componența descoperirilor monetare de la Deta, jud. Timiș în anii 1880-1881 / Documents relatifs au contenu et à la composition des découvertes monétaires de Deta, dép. de Timiș, des années 1880-1881 / Documents regarding the composition of the monetary finds from Deta, Timiș county, 1880-1881., pag.53-67
7 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Tezaurul de monede medievale românești și bizantine din sec. XIV-XV descoperit la ansamblul feudal de la Glavacioc, jud. Argeș / Le trésor de monnaies médiévales roumaines et byzantines des XIVe-XVe siècles découvert dans le complexe féodal Glavacioc, dép. de Argeș / Medieval Romanian and Byzantine Coins Dated in the 14th-15th Centuries Found in the Medieval Complex of Glavacioc, Argeș County, pag.69-81
8 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Date preliminare asupra tezaurului de la Balta Sărată, com. Crîngeni, jud. Teleorman / Données préliminaires sur le trésor de Balta Sărată, commune de Crîngeni, dép. de Teleorman / Preliminary data on the Sărata Monteoru Hoard, Crângeni commune, Teleorman county., pag.83-84
9 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Notă preliminară asupra unui tezaur de aspri din sec. al XV-lea descoperit în comuna Piua Petrii, jud. Ialomița / Note préliminaire sur un trésor d’aspres du XVe siècle découvert dans la commune Piua Petrii, dép. de Ialomița / Preliminary note on an asper hoard from the 15th century found at Piua Petrii, Ialomița County., pag.85-95
10 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Tezaurul de la Bălești, jud. Vaslui și importanța lui istorică / Le trésor de Bălești, dép. de Vaslui et son importance historique / The Hoard from Bălești, Vaslui County, and Its Historical Importance, pag.97-127
11 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 O luptă monetară în sec. al XVI-lea: padișahî contra aspru / Une guerre monétaire au XVIe siècle: la padișahî contre l’aspre / Monetary Struggle in the 16th Century: Padișahî against Asper, pag.129-152
12 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Monedele descoperite în cimitirul de la Radovanu, jud. Călărași și semnificația lor simbolică / Les monnaies découvertes à Radovanu et leur signification symbolique / Coins Found in the Cemetery of Radovanu, Călărași County, and Their Symbolic Meaning, pag.153-162
13 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Monedă venețiană descoperită la „Orașul de Floci” – Piua Petrii, com. Giurgeni, jud. Ialomița / La monnaie vénitienne découverte a „Orașul de Floci” – Piua Petrii, com. Giurgeni, dép. de Ialomița / A Venetian coin found at Orașul de Floci - Piua Petrii, Giurgeni commune, Ialomița County., pag.163-164
14 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Considerații asupra tezaurelor medievale descoperite în Transilvania / Considérations sur les trésors médiévaux découvertes en Transylvanie / Considerations on Medieval Hoards Found in Transylvania, pag.165-170
15 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Despre gravorul medaliei comemorând eliberarea Timișoarei de sub turci (1716) / Autour du graveur de la médaille dédiée a la libération de Timișoara de sous les turcs (1716) / About the engraver of the medal commemorating the liberation of Timișoara from the Turks., pag.173-177
16 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Placheta celei de-a X-a Conferințe de drept maritim internațional – Paris, 1911 / La plaquette de la Xe conférence de droit maritime international – Paris, 1911 / The plaquette Commemorating the 10th International Maritime Law Conference – Paris, 1911, pag.179-182
17 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Cu privire la originea stemei Țării Românești / Sur l’origine des armes de Valachie/ Over the Origins of the Coat of Arms of Wallachia, pag.183-195
18 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Cu privire la un sigiliu de comerț din sec. al XV-lea descoperit la Curtea de Argeș / Considérations sur un sceau du XVe siècle découvert à Curtea de Argeș / Over a Trade Seal Found at Curtea de Argeș, Dated in the 15th Century, pag.197-211
19 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Cuprins, pag.213-214
20 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Sommaire, pag.215-216
21 Cercetări Numismatice: CN, V, 1983 Content, pag.217-218
S-au listat 21 de articole corespunzătoare