Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 14 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Tezaurul monetar de la Hilib, jud. Covasna/ Le dépôt de Hilib, dép. de Covasna/ The Hoard from Hilib, Covasna County, pag.3-10
2
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Tezaurul de monede de tip Filip al III-lea Arrhidaeus, descoperit la Optășani, jud. Olt/ Le trésor monnaies du type Philippe III Arrhidée découvert á Optășani, dép. d’Olt / The Philip IIIrd type coin hoard, found at Optășani, Olt county., pag.11-32
3
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Contribuții numismatice la istoria Daciei în secolul I e.n./ Contributions numismatiques a histoire de la Dacie Ier siècle n.è./ Numismatic Contributions to the History of dacia in the First Century A.D., pag.33-50
4
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Unele aspecte ale circulației monetare din zona Gurilor Dunării în secolul al XII-lea/ Certains aspects de la circulation monétaire dans la zone des Bouches du Danube au XIIe siècle/ Aspects of Monetary Circulation at Danube Mouth in the Twelfth Century, pag.51-71
5
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Contribuții la cunoașterea monedelor lui Ioan Terter, despotul Țării Dristrei/ Contributions à la connaissance des monnaies de Jean Terter, despote de Dristra/ Contributions to the knowledge of the Coins of Ioan Terter, the Despot of Drista Country, pag.73-76
6
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Valori românești păstrate în muzeele din străinătate – un tezaur de la Petru Mușat/ Valeurs roumaines conservées dans les musées de l’étranger – un trésor de Pierre Mușat/ Romanian valuables kept in foreign museums - A hoard from Pertu Mușat., pag.77-86
7
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Moneda divizionară emisă de Petru Mușat/ Monnaie divisionnaire émise par Pierre Mușat/ The Divisionary Coin issued by Petru Mușat, pag.87-92
8
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Câteva probleme de numismatică românească – monedele atribuite lui Nicolae Redwitz/ Quelques problèmes de numismatique roumaine. Les monnaies attribuées a Klaus von Redwitz/ Problems of Romanian Numismatics – The Coins attributed to Nicolae Redwitz, pag.93-115
9
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Un tezaur monetar de la sfârșitul secolului al XVIII-lea descoperit în comuna Dobra, jud. Dâmbovița/ Un trésor monétaire de la fin du XVIIIème siècle découvert à Dobra, dép. de Dâmbovița / A late 18th century coin hoard found in Dobra commune, Dâmbovița county., pag.117-120
10
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
O monedă austriacă din 1825 contramarcată cu stema Moldovei și a Țării Românești/ Une monnaie autrichienne de 1825 contremarquée avec les armoiries de la Moldavie et de la Valachie / An Austrian coin from 1825 countermarked with coat of arms of Moldovia and Wallachia., pag.121-125
11
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Descoperiri monetare antice și bizantine în jud. Teleorman/ Découvertes monétaires antiques et byzantines dans le département de Teleorman/ Ancient and Byzantine Monetary Finds in Teleorman County, pag.127-147
12
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Documente inedite din secolul al XIX-lea privind unele descoperiri monetare/ Documents inédits du XIXe siècle concernant quelques découvertes monétaires/ Unpublished documents from the Nineteenth Century Referring to Some Monetary Finds, pag.149-172
13
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Preocupări de numismatică în activitatea lui V. A. Urechea/ Préoccupations de numismatique dans l’activité de V.A. Urechia/ V. A. Urechia and His Numismatic Concerns, pag.173-179
14
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
Cu privire la un stater alexandrin fals/ A propos d’un statère alexandrin faux/ In Connection toa False Alexandrine Stater / Concerning a false Alexandrine stater., pag.181-182
S-au listat 14 articole corespunzătoare