Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 12 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Cercetări Numismatice, XIX-XX, 2013-2014  
Medieval and Modern Coins From a Private Collection / Monede medievale și moderne dintr-o colecție privată, pag.141-163
2
 • Cercetări Numismatice, XXI-XXII, 2015-2016  
Medieval Wallachian coins from Saint-Georges Museum Numismatic Collection / Monede medievale ale Țării Românești din colecția numismatică a Muzeului Saint-Georges, pag.229-254
3
 • Cercetări Numismatice, XXV, 2019  
Două monede de aur dintr-o colecție privată craioveană / Two gold coins from a private collection from Craiova, pag.319-324
4
 • Cercetări Numismatice, XXV, 2019  
Monede antice din colecția Bibliotecii Sfântului Sinod (secolele II î. Hr. – IV d. Hr.) / Ancient Coins from the collection of the Holy Synode Library (2nd century BC - 4th century AD), pag.325-335
5
 • Cercetări Numismatice, XXVI, 2020  
Un manuscris numismatic inedit al lui Constantin Moisil din colecția Muzeului Național de Istorie a României (Partea I - textul) / An Unpublished Numismatic Manuscript of Constantin Moisil From the Collection of the National History Museum of Romania (Part I - The Text), pag.247-307
6
 • Cercetări Numismatice, XXVI, 2020  
Monede de aur și platină din colecția Muzeului Olteniei Craiova / Gold and Platinum Coins From the Collection of the Museum of Oltenia Craiova, pag.309-351
7
 • Cercetări Numismatice, XXVI, 2020  
Zece folles din secolele X-XI dintr-o colecție particulară din București / Ten Folles From the 10th-11th Century, Preserved in a Private Collection From Bucharest, pag.353-358
8
 • Cercetări Numismatice, nr. XXVII, 2021  
Câteva monede romane aflate în colecția Parohiei Brădet din Județul Argeș / Several Roman Coins Preserved in the Collection of Brădet Parish from Argeș County, pag.175-178
9
 • Cercetări Numismatice, nr. XXVII, 2021  
O „salbă cu monede vechi” din inventarul unei biserici demolate – o fereastră spre Bucureștiul primei jumătăți a veacului al XIX-lea / A "Necklace with Antique Coins" From the Inventory of a Demolished Church – A Window to the Bucharest of the First Half of the 19th Century, pag.179-210
10
 • Cercetări Numismatice, nr. XXVII, 2021  
A Medal Series with the Depiction of the Greek Revolution From the Collections of the National History Museum of Romania / O serie medalistică cu reprezentarea Revoluției grecești din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României, pag.211-220
11
 • Cercetări Numismatice, nr. XXVII, 2021  
Un lot de monede de aur achiziționat recent de Muzeul Olteniei / A Batch of Gold Coins Recently Bought by the Museum of Oltenia, pag.221-237
12
 • Cercetări Numismatice, nr. XXVII, 2021  
O corespondență numismatică în vreme de război: Friedrich Stefan și Vladimir Clain-Stefanelli / A Numismatic Correspondence in Time of War: Friedrich Stefan and Vladimir Clain-Stefanelli, pag.239-260
S-au listat 12 articole corespunzătoare