Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 28 de articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Cum arătau banii primitivi. Tezaurul de la Perșinari / Sous quelles formes se présentait l’argent primitif. Le trésor de Perșinari, pag.7-14
2
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Date noi privind tezaurul de monede histriene descoperit la Fedești (jud. Vaslui) / Nouvelles données sur le trésor de monnaies istriennes de Fedești, pag.15-18
3
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Observații privind monedele de tip Larissa-Apollo Amphipolis descoperite în Dacia / À propos des monnaies du type „Larissa-Apollo Amphipolis” découvertes en Dacie, pag.19-22
4
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Un tezaur de tetradrahme ale cetății Thasos și ale provinciei Macedonia Prima descoperit la Silistra / Un trésor des tétradrachmes de la Cité de Thasos et de la Province Macédoine Première, découvert à Silistra, pag.23-26
5
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Date noi privind pătrunderea monedelor thasiene în Cîmpia Română / Nouvelles données sur la pénétration des monnaies thasiennes dans la Plaine Roumaine, pag.27-31
6
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
O monedă de la Philippus al II-lea emisă la Deultum (247-249) descoperită în săpăturile arheologice de la Șirna (jud. Prahova) / A Coin From Philippus II Struck at Deultum (247-249) Discovered in the Archaeological Excavation at Sirna, Prahova County, pag.33-33
7
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Alte monede grecești și romane republicane din tezaurul descoperit la Zimnicea, jud. Teleorman / Other Greek and Roman Republican Coins From the Hoard Discovered at Zimicea, Teleorman County, pag.35-38
8
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Câteva monede grecești și romane descoperite la Dinogeția (Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea) / Some Greek and Roman Coins Discovered at Dinogetia (Garvăn, Jijila Commune, Tulcea County), pag.39-40
9
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Un medalion roman dedicat lui Divus Pertinax / Un médaillon romain de Divus Pertinax, pag.41-46
10
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Denari romani imperiali din tezaurul găsit la Desa, jud. Dolj / Roman Imperial Denarii from the Hoard Found at Desa, Dolj County, pag.47-48
11
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Analyses atomiques et nucléaires des monnaies romaines en or frappées entre 253-364, pag.49-74
12
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Considerații statistice asupra utilizării unor simboluri și teme monetare în Imperiul Roman târziu / Statistic Remarks on the Use of Some Symbols and Representation on the Coinage of the Late Roman Empire (294-364), pag.75-84
13
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Observații asupra circulației monetare de la Durostorum în timpul lui Anastasius I / Observations sur la circulation monétaire de Durostorum, pendant le règne d’Anastase I, pag.85-90
14
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Monede grecești, romane și bizantine timpurii din colecția Ioan Georgescu, Tulcea / Greek, Roman and early Byzantine coins from the Ioan Georgescu collection, Tulcea., pag.91-95
15
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Monnaies byzantines des VIIe-Xe siècles découvertes à Silistra dans la collection de l'académicien Pericle Papahagi conservées au Cabinet des médailles du Musée National d'Histoire de Roumanie, pag.97-127
16
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Die Kupferstück von Bela III - Kriegsprägung oder ein Ausrihtungsversuch auf Byzantinisches Wahrungssystem? / Moneda de bronz a lui Bella al III-lea – emisiune de război sau încercare de aliniere la sistemul monetar bizantin, pag.129-136
17
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Considerații de ordin economic și politic privind începutul pătrunderii monedelor vest-europene în Transilvania / Economic and Politic Remarks on the Beginning of the Currency of the Western European Coins in Transylvania, pag.137-140
18
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Aspecte ale circulației dinarilor de Friesach în Transilvania în secolul al XIII-lea / Some Remarks Concerning the Circulation of the Friesachers Dinars in Transylvania during the 13th Century, pag.141-148
19
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Circulația monetară la Cetatea Severinului (secolele XIII-XVI) / The monetary circulation at Severin fortress during de 13th-16th centuries., pag.149-154
20
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
MOLDER-LANT - O legendă inedită pe monedele emise de Ștefan I - 1394-1399 / MOLDER-LANT – A New Legend on the Coins Issued by Stephen I Prince of Moldavia (1389-1399), pag.155-157
21
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
O monedă moldovenească la Enisala, jud. Tulcea / A Moldovian Coin from Enisala, Tulcea County, pag.159-159
22
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Monede medievale și moderne descoperite în localitatea Pleșești, județul Suceava / Medieval Coins Discovered at Pleșești – Suceava County, pag.161-167
23
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Monede rare descoperite la Piua Petrii, jud. Ialomița în campaniile arheologice din anii 1993 și 1994 / Coins Discovered at Piua Petrii during the Archaeological Excavations from 1993 and 1994, pag.169-172
24
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Contribuții la circulația monetară din Moldova în secolele XV-XVI pe baza tezaurului descoperit la Arsura (jud. Vaslui) / Contributions to the study of the monetary circulation in Moldovia in the 15th-16th centuries on the basis of coin hoard found at Arsura (Vaslui county)., pag.173-190
25
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Tezaurul de monede medievale descoperit în localitatea Gelu, jud. Timiș (sec. XV-XVI) / The medieval coin hoard found at Gelu, Timiș county (15th-16th c.)., pag.191-198
26
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Un tezaur otoman din secolul al XVII-lea descoperit la Nalbant, jud. Tulcea / An Ottoman Hoard from the 17th Century Discovered at Nalbant – Tulcea County, pag.199-208
27
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Două tezaure monetare otomane de la sfârșitul secolului al XVIII-lea descoperite în județul Dâmbovița / Deux trésors monétaires ottomans de la fin du XVIIIe siècle découverts dans le département de Dâmbovița, pag.209-211
28
 • Cercetări Numismatice: CN, VII, 1996  
Noile monede și medalii ale Băncii Naționale a României / New Coins and Medals Issued by National Bank of Romania, pag.213-216
S-au listat 28 de articole corespunzătoare