Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 28 de articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007  
  • Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007
  • intră pe volum
Câteva exemplare numismatice de excepție , intrate recent în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Some Outstanding Numismatic Specimens Recently Bought by the National History Museum of Romania, pag.451-463
2
 • Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007  
  • Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007, 2006-2007
  • intră pe volum
Istoria numismaticii în Slovacia / The History of Slovakian Numismatics, pag.465-477
3
 • Cercetări Numismatice: CN, XIV, 2008  
Circulația valutară paralelă pe teritoriul Cehoslovaciei în anii 1949-1992 / Dual Hard Currency Circulation on the Czekoslovakian Territory During 1949-1992, pag.469-495
4
 • Cercetări Numismatice: CN, XIV, 2008  
Medalistica epocii lui Carol I / The Medals of the Reign of Charles I, pag.499-515
5
 • Cercetări Numismatice: CN, XIV, 2008  
Câteva medalii și decorații străine primite de români / Médailles et decorations etrangères conférées aux Roumains, pag.517-553
6
 • Cercetări Numismatice: CN, XIV, 2008  
Quelques objects appartenant à l’académicien Anton Naum dans les collections de Musée National d’Histoire, pag.555-558
7
 • Cercetări Numismatice: CN, XIV, 2008  
Aspecte ale activității francmasoneriei în Brăila și Galați pe baza unor documente inedite / Aspects concernant l’activité de la franc-maçonerie à Brrăila et Galați d’après des documents inédits, pag.559-567
8
 • Cercetări Numismatice: CN, XIV, 2008  
Inele sigilare din Colecția Ing. Constantin Orghidan / Bagues sigillaires de la collection de l’Engineur Constantin Orghidan, pag.571-589
9
 • Cercetări Numismatice: CN, XV, subtitlu: Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009), 2009  
  • Cercetări Numismatice: CN, XV, subtitlu: Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009), 2009
  • intră pe volum
Ein Armband mit in 1849 gepragten ungarischen Revolutionsmunzen aus der alten numismatischen Sammlung des Brukenthal-nationalmuseums aus Hermannstadt und seine kulturgesichtliche Bedeutung, pag.275-292
10
 • Cercetări Numismatice: CN, XV, subtitlu: Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009), 2009  
  • Cercetări Numismatice: CN, XV, subtitlu: Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009), 2009
  • intră pe volum
Semn monetar inedit datat 1918 emis de Administrația Militară în România – „MILITÄRVERWALTUNG IN RUMÄNIEN” / Eine unbekannte Münze von 1918 ausgegeben von der ‘Militärverwaltung in Rumänien’, pag.293-296
11
 • Cercetări Numismatice: CN, XV, subtitlu: Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009), 2009  
  • Cercetări Numismatice: CN, XV, subtitlu: Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009), 2009
  • intră pe volum
Nicolae Ceausescu în filatelie și numismatică / Nicolae Ceașescu in Philately and Numismatics, pag.297-300
12
 • Cercetări Numismatice: CN, XVI, 2010  
Un jeton de băcănie și începuturile industriei de hârtie din România / Eine Lebensmittelgeschäft Wertmarke und die Anfänge der Papierindustrie in Rumänien, pag.313-318
13
 • Cercetări Numismatice: CN, XVII, 2011  
Un jeton de glăjărie / Eine Glasfabrik Wertmarke, pag.171-177
14
 • Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012  
Jetoanele concernului „Friedrich Czell & Söhne” / Die Wertmarken des Konzerns Friedrich Czell & Söhne, pag.175-186
15
 • Cercetări Numismatice: CN, XVIII, 2012  
O inedită probă monetară românească din anul 1937 și cronica celor patru emisiuni monetare din nichel pur / Eine Unbekannte Rumänische Münzprobe aus dem Jahre 1937 und die Chronik der Vier Munzausgaben aus Reinem Nickel, pag.187-224
16
 • Cercetări Numismatice: CN, XIX-XX, 2013-2014  
Jetoanele fabricii de zahăr de la Mărășești / The Mărășești Sugar Factory Tokens, pag.111-118
17
 • Cercetări Numismatice: CN, XXI-XXII, 2015-2016  
Tezaurul de secol XVII descoperit cu ocazia săpăturilor arheologice de la biserica sașilor, catedrala dispărută Sf. Margareta din Târgoviște / The 17th century hoard found during the archaeological investigations from the Transylvanian Saxon church, the lost cathedral Saint Margaret from Târgoviște, pag.99-113
18
 • Cercetări Numismatice: CN, XXI-XXII, 2015-2016  
Jetoanele berăriei Grivel din Bacău / Die Wertmarken der Grivel-Brauerei in Bacău, pag.115-125
19
 • Cercetări Numismatice: CN, XXI-XXII, 2015-2016  
Jetoane românești inedite ori mai puțin cunoscute (VIII) / Weniger Bekannte Rumänische Wertmarken (VIII), pag.127-155
20
 • Cercetări Numismatice: CN, XXIII-XXIV, subtitlu: Volum dedicat memoriei Katiușei Pârvan (1952-2018), 2017-2018  
  • Cercetări Numismatice: CN, XXIII-XXIV, subtitlu: Volum dedicat memoriei Katiușei Pârvan (1952-2018), 2017-2018
  • intră pe volum
Sistemul bancar italian: de la unificare la înființarea Băncii Naționale Italiene (1861-1893) / The Italian banking system: from Risorgimento to the founding of Banca d'Italia, pag.69-75
21
 • Cercetări Numismatice: CN, XXIII-XXIV, subtitlu: Volum dedicat memoriei Katiușei Pârvan (1952-2018), 2017-2018  
  • Cercetări Numismatice: CN, XXIII-XXIV, subtitlu: Volum dedicat memoriei Katiușei Pârvan (1952-2018), 2017-2018
  • intră pe volum
Jetoanele „Cariera de granit Muntele Carol I” / Fie Wertmarken des „Granitsteinbruch Berg Karl I”, pag.77-87
22
 • Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019  
Pagini din istoria cooperativelor forestiere. Jetoanele cooperativei forestiere „Albina” Tarcău / Seiten aus der Geschichte der Forstgenossenschaften. Wertmarken der Forstgenossenschaft „Albina” Tarcău, pag.159-168
23
 • Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019  
25 bani 1982 – O consecință numismatică a celei de-a doua crize a petrolului și a crizei datoriei externe / 25 bani 1982 – A Numismatic Consequence of the Second Oil Crisis and of the External Debt Crisis, pag.169-173
24
 • Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019  
Jetoane românești inedite ori mai puțin cunoscute (IX) / Unbekannte und weniger bekannte rumänische Wertmarken (IX), pag.175-199
25
 • Cercetări Numismatice: CN, XXVI, 2020  
Jetoane americane pentru bordel / American Brothel Tokens, pag.123-129
26
 • Cercetări Numismatice: CN, XXVI, 2020  
Jetoanele de gabelă ale epitropiei comunității israelite din Piatra Neamț / Die Marken der Treuhand der Jüdischen Gemeiden von Piatra Neamț, pag.131-138
27
 • Cercetări Numismatice: CN, XXVI, 2020  
Jetoane românești inedite ori mai puțin cunoscute (X) / Unbekannte und weniger bekannte rumänische Wertmarken (X), pag.139-189
28
 • Cercetări Numismatice: CN, nr. XXVII, 2021  
Pagini din istoria industriei de ciment din România. Jetoanele fabricii de ciment Portland „Ioan G. Cantacuzino” din Brăila /, pag.123-134
S-au listat 28 de articole corespunzătoare