Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 11 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Cercetări Numismatice: CN, I, 1978  
Sigilii din epoca modernă expuse la Muzeul de Istorie al R.S. România/ Sceaux de l’époque moderne exposes au Musée d’Histoire de la R.S. de Roumanie, pag.113-129
2
 • Cercetări Numismatice: CN, II, 1979  
MARGARITA LORD-KIPANIDZE, Kolhidskie perstni-peciati V-III vv. do n.e. Vopros v zaimootnoșenii s greceskimi, pag.168-169
3
 • Cercetări Numismatice: CN, III, 1980  
Sigilii sătești din fostul comitat Arad/ Sceaux villageois de l’ex-comitat d’Arad/ Village Seals from the Former County of Arad, pag.215-227
4
 • Cercetări Numismatice: CN, IV, 1982  
Sigilii bizantine inedite din colecția Muzeului Național de Istorie / Sceaux byzantins de la collection du Musée National d’Histoire / Unpublished Byzantine seals from the collection of the National History Museum., pag.169-176
5
 • Cercetări Numismatice: CN, IV, 1982  
Contribuții la cunoașterea sigiliilor de tip iconografic din sec. al XV-lea / Contributions à la connaissance des sceaux de type iconographique (XVIe siècle) / Contributions to the knowledge of iconographic type seals from the 15th century., pag.177-
6
 • Cercetări Numismatice: CN, IV, 1982  
Trei sigilii care amintesc de Unirea Principatelor, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie / Trois sceaux concernant l’union des Principautés Roumaines trouvés dans le patrimoine du Musée National d’Histoire / Three seals commemorating the union of the Romanian Principalities from the collection of the National History Museum., pag.183-189
7
 • Cercetări Numismatice: CN, V, 1983  
Cu privire la originea stemei Țării Românești / Sur l’origine des armes de Valachie/ Over the Origins of the Coat of Arms of Wallachia, pag.183-195
8
 • Cercetări Numismatice: CN, V, 1983  
Cu privire la un sigiliu de comerț din sec. al XV-lea descoperit la Curtea de Argeș / Considérations sur un sceau du XVe siècle découvert à Curtea de Argeș / Over a Trade Seal Found at Curtea de Argeș, Dated in the 15th Century, pag.197-211
9
 • Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005  
  • Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005
  • intră pe volum
Sigilii ale familiei Văcărescu – Întâmplări din societatea munteană la sfârșitul veacului al XVIII-lea / Sceaux de la famille Vacaresco – Mésaventures de la société valaque à la fin du XVIIIe – siècle, pag.537-554
10
 • Cercetări Numismatice: CN, XIV, 2008  
Inele sigilare din Colecția Ing. Constantin Orghidan / Bagues sigillaires de la collection de l’Engineur Constantin Orghidan, pag.571-589
11
 • Cercetări Numismatice: CN, nr. XXIX, subtitlu: XXIX / 2023, 2023  
  • Cercetări Numismatice: CN, nr. XXIX, subtitlu: XXIX / 2023, 2023
  • intră pe volum
O colecție de amprente sigilare din secolele XIX-XX. - A -, pag.189-216
S-au listat 11 articole corespunzătoare