Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 13 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Cercetări Numismatice, III, 1980  
PETER WIRTH (München), Das Ende der römisch-byzantinischen Gold-währung, en „Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte”, 25, 1975, pag.239-241
2
 • Cercetări Numismatice, IV, 1982  
Cercetarea numismatică în slujba istoriei patriei / La recherche numismatique au service de l’histoire de la patrie / The numismatic research in service of the national history., pag.9-22
3
 • Cercetări Numismatice, IV, 1982  
Date noi despre tezaurul de la Crucea de Sus-Panciu / Nouvelles données dur le trésor de Crucea de Sus-Panciu / New data about the hoard from Crucea de Sus - Panciu., pag.97-107
4
 • Cercetări Numismatice, V, 1983  
Stadiul economiei monetare a societății geto-dacice în a doua jumătate a sec. al II-lea î.e.n. / La stade de l’économie monétaire dans la société géto-dace Durant la seconde moitié du IIème siècle av.n.e. / The level of the monetary economy of the Geto-Dacian society in the second half of the 2nd century B.C., pag.7-24
5
 • Cercetări Numismatice, V, 1983  
Despre momentul îngropării tezaurului de la Suluc, jud. Tulcea / Sur la date de l’enfouissement de trésor de Suluc, dép. de Tulcea / Over the Bearing Moment of the Hoard from Suluc, Tulcea County, pag.33-38
6
 • Cercetări Numismatice, V, 1983  
Noi descoperiri monetare în perimetrul davei getice de la Piscul Crăsani / Nouvelles découvertes monétaires dans l’aire de la ”dava” Gète de Piscul Crăsani / New monetary finds from the Getic fortress of Piscul Crăsani., pag.39-50
7
 • Cercetări Numismatice, VI, 1990  
Un tezaur de monede geto-dacice redescoperit: Popești (Vîlcea) / Un trésor des monnaies géto-daces redécouvert: Popești (Vîlcea) / A rediscovered hoard of Geto-Dacian coins – Popești, Vîlcea County, pag.3-16
8
 • Cercetări Numismatice, VI, 1990  
Al patrulea tezaur monetar descoperit la Bîrca (județul Dolj) / Le quatrième trésor monétaire découvert à Bîrca (dép. de Dolj) / The fourth coin hoard discovered at Bîrca, Dolj County, pag.17-34
9
 • Cercetări Numismatice, VI, 1990  
Repertoriul numismatic al județului Gorj / Le répertoire numismatique du département de Gorj / The repertory of coin finds of the Gorj county, pag.35-75
10
 • Cercetări Numismatice, VII, 1996  
Observații privind monedele de tip Larissa-Apollo Amphipolis descoperite în Dacia / À propos des monnaies du type „Larissa-Apollo Amphipolis” découvertes en Dacie, pag.19-22
11
 • Cercetări Numismatice, VII, 1996  
Date noi privind pătrunderea monedelor thasiene în Cîmpia Română / Nouvelles données sur la pénétration des monnaies thasiennes dans la Plaine Roumaine, pag.27-31
12
 • Cercetări Numismatice, VII, 1996  
Un falsificator francez de monede în Țara Românească la 1844 / Un faux monnayeur français en Valachie en 1844, pag.253-260
13
 • Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005  
  • Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005, 2003-2005
  • intră pe volum
Câteva considerații privind prezența monedei în Dacia nord-dunăreană / Quelques remarques sur la présence de la monnaie sur le territoire de la Dacie nord-danubienne, pag.37-98
S-au listat 13 articole corespunzătoare