Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 4 articole
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019  
Monede antice din colecția Bibliotecii Sfântului Sinod (secolele II î. Hr. – IV d. Hr.) / Ancient Coins from the collection of the Holy Synode Library (2nd century BC - 4th century AD), pag.325-335
2
  • Cercetări Numismatice: CN, XXVI, 2020  
Zece folles din secolele X-XI dintr-o colecție particulară din București / Ten Folles From the 10th-11th Century, Preserved in a Private Collection From Bucharest, pag.353-358
3
  • Cercetări Numismatice: CN, nr. XXVII, 2021  
Câteva monede romane aflate în colecția Parohiei Brădet din Județul Argeș / Several Roman Coins Preserved in the Collection of Brădet Parish from Argeș County, pag.175-178
4
  • Cercetări Numismatice: CN, nr. XXVII, 2021  
O „salbă cu monede vechi” din inventarul unei biserici demolate – o fereastră spre Bucureștiul primei jumătăți a veacului al XIX-lea / A "Necklace with Antique Coins" From the Inventory of a Demolished Church – A Window to the Bucharest of the First Half of the 19th Century, pag.179-210
S-au listat 4 articole corespunzătoare