Fișă de articol.

Image Alt

Beiträge zum spätrömischen byzantinischen Goldmünzverkehr dem 4. Und 8. Jahrhundert in Siebenbürgen

Autori
Secţiunea
  • Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics)  Articolele semnate de autor
Limba de redactare germană
Descriptori
Excerpt Importante vestigii monetare romane şi bizantine descoperite dincolo de hotarele imperiului sunt legate de relaţile politice şi militare, respectiv de cele economice. De pe teritoriul Transilvaniei sunt cunoscute numeroase descoperiri de tezaure datând din secolele IV-VII, care au fost adunate şi prelucrate în mai multe lucrăiri. În lucrarea de faţă dezvoltăm listele de descoperiri întocmite anterior, cu monede despre care vorbesc scrisori, acte şi estampaje ce pot fi găsite în Arhiva Muzeului Naţional Maghiar.
Dintre cele 9 monede, două datează din secolul al IV-lea (Albiş/Theodosius I şi Oraviţa/Gratianus), cinci din secolul al V-lea (Arad/Honorius, Gherla/Theodosius al II-lea, Oradea/Theodosius al II-lea, Sibiu/Theodosius al II-lea, Zalău/Leon I) şi două din secolul al VII-lea (Idvor/Heraclius şi Herclius Comstantinus şi, Sibiu/Constans al II-lea şi Constantinus al IV-lea). Dintre acestea, din păcate, numai exemplarele de la ldvor şi de la Zalău au ajuns în colecţia Muzeului Naţional Maghiar, iar graţie descrierilor şi estampajelor, putem deternina şi exemplarele de solidus de la Gratianus (RIC 17g), provenind de la Oraviţa şi Theodosius al II-lea (RIC 322), respectiv Constans al II-lea şi Constantinus al IV-lea (MIB 31) de la Sibiu. Monedele de la Albiş şi Oraviţa au ajuns la goţi fie ca stipendia anuale din secolul al IV-lea, fie în urma jafurilor. În tezaurul descoperit la Tekeröpatak se întâlnesc trei exemplare de solidus identice cu cel de la Oraviţa. Odată cu apariţia hunilor şi creşterea neîncetată a rolului lor, în prima jumătate a secolului al V-lea numărul monedelor de aur a crescut spectaculos în Bazinul Carpatic. Din Transilvania cunoaştem monlede din vreo două duzini de locuri de descoperire, al căror şir îl putem îmbogăţi cu cinci exemplare noi, chiar dacă solidusul lui Honorius de la Arad aparţine circulaţiei monetare perioadei anterioare sosirii hunilor. În urma căderii hunilor, gepizii, goţii şi suevii şi-au împărţit cele 100 de libre de aur din stipendia anuală. Se prea poate ca exemplarul de la Zalău, alături de ceilalti solidusi de la Leon I descoperiţi în Transilvania, să facă parte, poate, din aceste stipendii. Avarii, ca şi hunii, au reuşit până în anul 626 să stoarcă de la administraţia bizantină, prin şantaj, o sumă consistentă, în care îşi află locul şi solidusul de la Heraclius şi Heraclius Constantinus provenit de la Idvor. Solidusul de la Constans al II-lea şi Constantinus al IV-lea, provenit de la Sibiu, dovedeşte reluarea pătrunderii monedelor de aur, în anii '70 ai secolului al VII-lea, după înfrângerea avarilor în faţa Constantinopolului. Un exemplar de tip asemănător a fost descoperit la Beba Veche. Suntem recunoscători cercetătorilor de la arhivă, graţie cărora am avut posibilitatea de a îmbogăţi, cu numeroase monede noi, inedite, datele despre circulaţia monedelor de aur romane târzii şi bizantine timpurii din Transilvania.
Paginaţia 89-95
Descarcă fişierul
Titlul volumului de apariție
  • Cercetări Numismatice: CN; XII-XIII; anul 2006-2007; seria 2006-2007
    • Cercetări Numismatice: CN; XII-XIII; anul 2006-2007; seria 2006-2007
    • Intră pe volum