Fișă de articol.

Image Alt

Medalii oferite tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România şi tovarăşei acad. dr. ing. Elena Ceauşescu cu prilejul inaugurării unor importante obiective hidro-energetice şi de transport / Les médailles offertes au camarade Nicolae Ceauşescu, secrétaire général du P.C.R. et président de la R.S. Roumanie et à la camarade Elena Ceauşescu à l’occasion de l’inauguration de quelques objectifs hydro énergétiques et de transport/ Medals awarded to comrades Nicolae Ceauşescu, General Secretary of the Romanian Communist Party, President of the Socialist Republic of Romania and academician doctor engineer Elena Ceauşescu on the occasion of the inaugration of some important hydro-energetic and transport objectives.

Autori
Secţiunea
  • Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology)  Articolele semnate de autor
    • Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology)
    • În acest volum
    • În publicație
Limba de redactare română
Descriptori
Excerpt L'exposé présente cinq médailles offertes au camarade Nicolae Ceauşescu, secrétaire général du Parti Communiste Roumain président de la République Socialiste de Roumanie et à la camarade Elena Ceauşescu à l'occasion de l'inauguration de certains objectifs économiques hydro énergétiques et de navigation de grande importance de la localité de Porţile de Fier-16 mai 1972-les médailles de bronze frappées à l'occasion de la réalisation du " Circuit de voie électronique de conception roumaine-1976" du premier "Train électrique automotorama électrique 1976 et de la "Base d'essais de Făurei-1978". Le dernière des médailles qui font l'objet de la communication est confectionné en tombac doré et a été frappée à l'occasion de l'inauguration du second tracée de la première grande ligne du métro de Bucarest le 28 décembre.
Paginaţia 155-161
Descarcă fişierul
Titlul volumului de apariție
  • Cercetări Numismatice; IV; anul 1982